ICOR – XIOS Studiedag

 in samenwerking met Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg 

Datum
15 september 2011 
 
Plaats
XIOS Hogeschool Limburg 
Campus Diepenbeek
Universitaire Campus 
Agoralaan – Gebouw H 3590 
Diepenbeek 
011 370 777 

Inschrijvingsformulier

De deelnemers kunnen zich inschrijven vóór 12 september 2011 door te mailen naar mevr. Maya Buysschaert, maya.buysschaert@xios.be en storten via overschrijving het bedrag van 90 euro op rekeningnummer 001-2582889-49 van de Xios Hogeschool Limburg, met vermelding ‘studiedag hoger onderwijs’ + naam deelnemer.
Gelieve in uw mail te vermelden:
Naam:
Voornaam:
Organisatie:
Functie:
Tel / GSM:
E-mail:

Thema
Thema 1: De hervormingsplannen van het hoger onderwijs in de Vlaamse gemeenschap
Thema 2: Hoe actueel is de academisch vrijheid ?

Programma (onder voorbehoud van laatste wijzigingen) 

9.30 Ontvangst – koffie
10.00 Verwelkoming door Dirk Franco, directeur XIOS Hogeschool Limburg
10.05 Opening, opzet seminarie en vraagstelling door dagvoorzitter Jan De Groof, regeringscommissaris UA en UHasselt, hoogleraar Universiteit Tilburg en Europa-college
10.15 Ochtendzitting: de hervormingsplannen van het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap kritisch ontleed
Basisreferaat: door prof. dr.Peter Maassen, University of Oslo en gewezen directeur CHEPS
11.00

Commentaar door: 
Luc Soete
, gewezen voorzitter ministeriële commissie ‘Optimalisatie en rationalisatie van het hoger onderwijslandschap en –aanbod’ en huidig voorzitter expertgroep voor de doorlichting van het Vlaams Innovatie-Instrumentarium
Peter Leyman
, gewezen voorzitter werkgroep Leyman over het toekomstige hogeronderwijslandschap in Vlaanderen

Beschouwingen door:
Alain Verschoren
, voorzitter VLIR
Maurice Vaes
, algemeen directeur Katholieke Hogeschool Kempen
Hugo Deckers, algemeen secretaris ACOD onderwijs

12.30 Open debat
13.00 Wandelbuffet
14.30 Namiddagzitting: hoe actueel is de academische vrijheid?
2° Basisreferaat: door prof. dr. em. Jean-Jacques Cassiman
15.00 Commentaar door:
Ann-Pascale Bijnens, directeur Tech Transfer
Johan Pas, docent Artesis Hogeschool Antwerpen
Bart Pattyn
, Directeur Overlegcentrum voor Ethiek
Ludo Melis
, vicerector K.U.Leuven
15.50 Open debat
16.00

Slotzitting: 
Globale commentaar op beide themata door 
Willy Claes
, voorzitter Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg

Slotbeschouwingen: door Jan De Groof, dagvoorzitter

16.30 Receptie
18.00 Sluiting

Copyright © 2020-2022 ICOR| Privacybeleid